Rijkskantoor Turfmarkt 147

Rijkskantoor Turfmarkt 147 fotografeerde ik in opdracht van onder andere Decomo. Het Rijkskantoor is destijds ontwikkeld als nieuwbouw voor de Ministeries voor Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (JUBI). Het gebouw is het grootste kantoor- en rijksgebouw in Nederland. Er werken 5.000 ambtenaren.

Publicaties

Wolkenkrabbers op plint verrijken skyline Den Haag
Stedenbouw, 2013